top of page

Парцел в с. Мировяне

Консултант недвижими имоти: Мадлен Тодорова, тел.: +359877 000 435

  • 1 часов
  • 1 173 050 евро

Описание на услугата

ДО РЕГУЛАЦИЯ! ПОПАДА В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЖМ И ЗОНА ССП. Предлага се земеделска земя - четвърта категория в с. Мировяне, район Нови Искър, местност 'Долна Ливада', с площ от 23 461 кв.м. Парцелът е разположен в близост до ул. Мировско шосе и Стадион 'Димитър Пенев', до спирката на ул. Спортист (автобуси 26 и 29). Бърз излаз от селото по Северна тангента към всички точки на столицата. Равен терен с правилна форма, попадащ в две устройствени зони на територията. Зона 'ЖМ'- жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване, със следните параметри: - Максимална плътност на застрояване - 40%; - Макс. кинт - 1,3; - Мин. озеленена площ - 40%; - Макс. кота корниз в метри - 10м; Зона 'ССП' - Земеделска зона със специфичен режим, със следните параметри на застрояване: - Максимална плътност на застрояване - 1%; - Макс.кинт - 0,02; - Мин. озеленена площ - 20%; Тази зона по същество е земеделска, но със специфичен режим допускащ допълнителни обслужващи функции за аграрен туризъм и отдих. Застрояване без промяна на предназначението на земеделската земя се допуска при спазване на изскванията за устройство на зоната Ссб. Забранява се изграждане на големи животновъдни ферми за промишлено животновъдство, изсичането на съществуващата дървесна растителност и покриването и/или засипването на дерета и водни течения. Извън допустимото за зоната Ссб застрояване, без промяна на предназначението на земеделската земя се допуска и допълнително застрояване за обслужването на аграрния туризъм, съобразно посочените параметри, като застроената площ в един поземлен имот не може да надхвърля 300 кв.м. Мин. 10% от застроения двор да бъде с трайни дървесни насаждения. Застрояване за нуждите на аграрния туризъм се допуска след изграждането на постройките, свързани с ползването на земеделските земи.


bottom of page